Instytut Sztuk Wizualnych

Kadra naukowo-dydaktyczna

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
Instytutu Sztuk Wizualnych:
 1.    prof. dr hab. Bielecka Małgorzata
 2.    prof. dr hab. Łuczaj Wiesław
 3.    prof. dr hab. Sikorski Tomasz
 4.    prof. dr hab. Ślusarczyk Urszula
 5.    prof. dr hab. Władysław Szczepański
 6.    dr hab. Henryk Królikowski prof. UJK
 7.    dr hab. Jowita Mormul prof. UJK
 8.    dr hab. Paweł Opaliński prof. UJK
 9.    dr hab. Rosiński Piotr, prof. UJK
 10.    dr hab. Henryk Sikora prof. UJK
 11.    dr hab. Magdalena Szplit-Królikowska prof. UJK
 12.    dr hab. Teresa Ślusarek prof. UJK
 13.    dr hab. Katarzyna Ziołowicz prof. UJK
 14.    dr Ewa Bujak
 15.    dr Wojciech Domagalski
 16.    dr Jacek Jaźwierski
 17.    dr Jakub Matys
 18.    dr Marek Osman
 19.    dr Justyna Pikulska
 20.    dr Rafał Urbański
 21.    dr Arkadiusz Sędek
 22.    dr Alicja Wieczorek
 23.    dr Maciej Zdanowicz
 24.    dr Dominika Starz

Laborant

 1.   mgr Michał Czarny
Pracownicy współpracujący z Instytutem Sztuk Wizualnych w ramach umów cywilno-prawnych:
 1. dr Joanna Biskup-Brykczyńska
 2. mgr Michał Czarny
 3. mgr Damian Kwiatek
 4. mgra inż. arch. Dominika Janicka
 5. mgr Magdalena Stępnik-Kozłowska

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.