Instytut Sztuk Wizualnych

Działalność statutowa Projekty badawcze

   
Lp.   
   
rok   

Kierownik projektu
   
Członkowie projektu   
Temat/obszar badań
1 2017 dr Jacek   Jaźwierski    mgr Marzena Paczkowska
mgr Magdalena Zawisza
Strategie wizualne. Modele percepcji dzieł sztuki w teorii artystycznej oraz praktyce twórczej i wystawienniczej.
2 2017/2018 dr Janusz Baran dr hab. Henryk Królikowski
dr Marek Osman
dr Piotr Rosiński
   
Eksploracje   wizualne – hybrydyzacja technik graficznych, fotografii i multimediów na   bazie warsztatu serigraficznego.   
3 2017 dr Wojciech Wierzbicki Prof. zw. dr hab. Ryszard Ługowski
mgr Oliwia Hildenbrant
   
„   Bliskie spotkania – sztuka a kosmos.” Badanie relacji i wpływu inspiracji   kosmosem na strukturę prac artystycznych z obszaru malarstwa, fotografii i   nowych mediów.   
4 2017 dr Stefan Szydłowski Prof. zw. dr hab. Wiesław Łuczaj
mgr Sabina Twardowska
mgr Alina Picazio
mgr Zbigniew Sikora
   
Baza   danych i sieć jako elementy dyskursu aktualnej sztuki konkretnej.   
5 2017 Prof. zw. dr Ryszard Ługowski mgr Paulina Sylwestrowicz
mgr Pola Wójcik
Relacje pomiędzy malarstwem i działaniami plastycznymi a filmową animacją
6 2017/2018 dr hab. Henryk Królikowski prof. UJK dr hab. Henryk Sikora prof. UJK
mgr Jordan Sobierajski
   
Dialog z   Naturą. Badania z zakresu sztuki transgresyjnej. Eksploracja zjawisk na   pograniczu rzeźby i grafiki.   
7
2016/2017
   
dr   Jowita Bogna Mormul
   
   
   
mgr   Artur Bartkiewicz
   
mgr Konrad Skwark
   
   
   
Relacja   czasu mechanicznej rejestracji obrazów do dynamiki procesów zachodzących w   czasie rzeczywistym w kontekście poszukiwań twórczych –   fotograficznych/filmowych/intermedialnych   
8 2016/2018 prof. zw. dr hab. Małgorzata Bielecka dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK
dr hab. Teresa Anna Ślusarek, prof. UJK
mgr Joanna Kurkiewicz
mgr Joanna Biskup – Brykczyńska
   
Archetypy   kobiety jako źródło inspiracji w kulturze zachodniej.   
9 2016/2017 prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk dr Arkadiusz Sędek
mgr Bartłomiej Jarmoliński
Topos. Obrazowanie przestrzeni pamięci i wyobraźni.
10 2017 dr Arkadiusz Sędek dr hab. Tomasz Sikorski, prof. UJK
dr Jowita Mormul
mgr Konrad Skwark
   
Burning   Man – eksperymentalne działanie twórcze współczesnego człowieka zachodu.   
11    
2016/2017   
dr hab. Teresa Anna Ślusarek, prof. UJK dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK
prof. zw. dr hab. Małgorzata Bielecka
mgr Rafał Urbański
   
Paralelizm   tradycyjnego warsztatu i współczesnych metod twórczych w aspekcie estetyki   transkulturowej   
12 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Wiesław Łuczaj dr Stefan Szydłowski
mgr Natalia Andrzejewska
mgr Bartłomiej Michalski
mgr Marcin Mikołajczyk
13 2018/2019 dr Jowita Bogna Mormul Odmienność – studium wieloaspektowe
14 2017/2018 dr Janusz Baran
Eksploracje wizualne – hybrydyzacja technik graficznych, fotografii i multimediów na bazie warsztatu serigraficznego.
15 2018/2019    
prof. dr   hab. Urszula Ślusarczyk    
   
Droga –   cisza – ślad. „Dotykanie rzeczywistości” poprzez sztuki wizualne   
16 2016/2017/2018 prof. dr hab. Małgorzata Bielecka    
Archetypy   kobiety jako źródło inspiracji w kulturze zachodniej.   
17 2018 Teresa Anna Ślusarek prof. UJK Relacje zjawisk czasoprzestrzennych w teorii chaosu. Formy zapisu na płaszczyźnie w praktyce artystycznej
18 2018    
prof. dr hab. Tomasz Sikorski
        
Dzieła sztuki zbudowane z elementów pozornie niespójnych. Badanie obszaru i eksperymenty własne
19    
2018   
dr Stefan Szydłowski.    
Galeria   akademicka, jej rola i znaczenie w procesie   kształcenia artystycznego   
20 2018/2019 dr Maciej Zdanowicz Obraz systemu – system obrazu. Zastosowanie rozwiązań kombinatorycznych i wariantywnych we współczesnych strategiach artystycznych w obszarze sztuki konkretnej.
21 2018/2020    dr hab. Piotr Rosiński Moderniści i postmoderniści. Artyści, dzieła, wystawy.
22 2018/2019 dr Marek Osman    
Między   światłem a cieniem. Interdyscyplinarna próba artystycznej redefinicji światła   w określonym czasie i przestrzeni   
23    
2018   
prof. dr hab. Ryszard Ługowski Aktualność symbolu. Inspiracje symbolem w sztukach wizualnych na podstawie własnych doświadczeń.
24 2018 prof. dr hab. Ewa Pełka – Wierzbicka Malarskie działania performatywne i obiektowe w kontekście percepcji medium malarskiego.
25 2018 dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK Dualizm znaków pierwotnych w aspekcie analizy formalnych środków wyrazowych sztuk wizualnych.
26    
2017/2018   
   
Dr hab. Henryk   Królikowski, prof. UJK   
Dialog z Naturą. Badania z zakresu sztuki transgresyjnej. Eksploracja zjawisk na pograniczu rzeźby i grafiki.
27 2018/2018 prof. dr hab. Wiesław Łuczaj    
Complexity   i processing jako elementy dyskursu aktualnej sztuki konkretnej   
28 2019 Prof. zw. dr hab. Wiesław Łuczaj MG
mgr Jakub Matys ORGANIZACJA WYDARZENIA ARTYSTYCZNEGO O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM
Przygotowanie 3 cykli obrazów na płótnie.
Przygotowanie 3 animacji proceduralnych opartych na algorytmach w programieprocessing, do prezentacji w galeriach oraz w przestrzeni publicznej.
Transport prac, montaż i demontaż wystaw, udział w otwarciu wystaw, w sesjach teoretycznych i spotkaniach towarzyszących wystawom.
Dokumentacja fotograficzna.
Teksty krytyczne.
29 2018/2019 Prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk MG dr Arkadiusz Sędek Droga – cisza – ślad . „Dotykanie rzeczywistości” poprzez sztuki wizualne

Projekt naukowy/artystyczny, jest kontynuacją badań podjętych w 2018 roku. Zorientowany jest na ukazanie dokonań artystycznych będących realizacją postaw zorientowanych na wnikanie w rzeczywistość w różnych aspektach. Pierwszy z nich nawiązuje do motywu drogi, czy też wędrówki. Drugi – dotyczy imperatywu poznania zorientowanego na drążenie motywu „do głębi”, a więc schodzenia ku temu, co najbardziej pierwotne i elementarne. Wreszcie trzeci aspekt, to ślad jaki pozostawia artysta rozpoznając, anektując i porządkując przestrzeń w której realizowana jest jego twórczość.
Finalnie projekt badawczy ma na celu ukazanie jak sztuki wizualne pomagają rozpoznać istotę rzeczywistości oraz prawdziwą naturę człowieka.
30    
2019   
   
Dr hab.   Teresa Ślusarek, prof. UJK MG   
dr hab. Magdalena Szplit-Królikowska, prof. UJK, dr hab. Henryk Królikowski, prof. UJK    
Przestrzenie   naturalne, obrazowanie gór w grafice   
31 2019 Dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK MG    
Dr   Maciej Zdanowicz   
   
Realizacja   w przestrzeniach Galerii XS dwóch cykli wystaw połączonych z wykładami,   warsztatami: Sztuka plakatu XX i XXI w   
32 2019    
Dr Ewa   Bujak MG   
   
Uczestniczenie   w konferencjach, targach i festiwalach branżowych na terenie Polski. Temat   designu (ubiór, wnętrza, nowe technologie itp.) jest tematem przewodnim w   pracy zawodowej projektanta, śledzenie nowych trendów pozwala na poszerzanie   oferty dydaktycznej oraz odpowiednie kierowanie projektami studentów w   trakcie zajęć i prowadzenia dyplomów z zakresu projektowania produktu czy   projektowania tekstyliów użytkowych   
33 2019    Dr Jacek Jaźwierski MG The Learned Eyes. Franciscus Junius on the Art. of Beholding Pictures to tytuł monografii habilitacyjnej w języku angielskim, której przedmiotem jest rekonstrukcja teorii percepcji malarstwa Franciscusa Juniusa. Jego traktat De pictura veterum (1637) jest jednym z fundamentalnych dzieł dla kształtowania się siedemnasto – i osiemnastowiecznej teorii sztuki i estetyki w Europie.

Monografia znajduje się w ostatniej fazie realizacji, badania wymagają jednak niewielkich, lecz kluczowych uzupełnień. Głębszego zbadania wymaga wpływ siedemnastowiecznej literatury medytacyjnej na teorię wyobraźni Juniusa (między innymi chodzi o traktat Vincentiusa Bruno the Practical Methode of Application of our five Senses, by Way of Imagination to the Divine Mysteries (1614), którego jeden z dwóch zachowanych egzemplarzy znajduje się w British Library), a także roli cenzury wydawniczej dla sporów ikonoklastycznych w pierwszych dekadach XVII w.
34    
2019   
   
Prof. zw. dr hab.   Wiesław Łuczaj
   GR   
dr Maciej Zdanowicz, dr Jakub Matys    
Organizacja   trzech edycji międzynarodowej wystawy INTERDISCURSIVE NON-OBJECTIVE.   
35 2019 Dr hab. Teresa Ślusarek, prof. UJK GR
   
Organizacja IV Międzynarodowej edycji   projektu Transgraphic Migrations.   
36 2020 dr Bujak Ewa MG
Rzemiosło w nowoczesnej odsłonie. Powrót do dawnych technik rzemieślniczych w procesie personalizacji produktu.
37 2020 dr hab. Henryk Królikowski, prof. UJK Kielce MG    
School of Graphic, Galerie M1,   Kunstzone, Gera, Niemcy   
38 2020 prof. dr   hab. Wiesław Łuczaj MG    WIZUALNE DIAGRAMY – obrazowanie wiedzy i baz danych / VISUAL DIAGRAMS – knowledge and database imaging
39 2020 dr Jakub   Matys MG    Techniki druku 3D jako nowe medium dla tradycyjnych dziedzin artystycznych i projektowych
40 2020 dr hab.   Jowita Mormur, prof. UJK MG       
Proces   zapominania jako inspiracja twórczej rekonstrukcji   
41 2020    
dr   Arkadiusz Sędek MG   
   
Pater   noster   
42 2020    
. dr   Dominika Starz MG   
   
Nagłe –   Niezwykłe. Kolekcja ubrań i tkanin   
43    
2020   
   
prof. dr   hab. Tomasz Sikorski MG   
Odbiorca jako strukturalny element dzieła. Teoria i praktyka artystyczna
44    
2020   
   
prof. dr   hab. Urszula Ślusarczyk MG   
   
Energie   ciszy   
   
45   
2020    
dr hab.   Teresa Ślusarek, prof. UJK MG   
   
Antropocen.   Geo Migracje Transgraficzne   
46 2020 dr   Maciej Zdanowicz MG       
1st International Biennial of   Students’ Poster Kielce 2020   
47
2020 dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK MG    
International Academy of   Printmaking in Intermedia Space 2020 “Self-Portrait”   
48 2020 Prof. dr hab. Wiesław Łuczaj GR
   
„Organizacja i upublicznienie cyklu   międzynarodowych wystaw w Galerii XS Instytutu Sztuk Wizualnych UJK, pod   wspólnym hasłem „GEOMETRIA DYSKURSYWNA”   
49 2020 Dr hab. Henryk Sikora, prof. UJK GR Wydarzenie artystyczne – udział w międzynarodowej wystawie
50 2020 Dr hab. Henryk Królikowski, prof. UJK GR
Organizacja indywidualnej wystawy w Belgradzie

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.