Instytut Sztuk Wizualnych

O Instytucie

Instytut Sztuk Wizualnych jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zajmującą się organizacją działalności artystycznej i badawczej w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Kadrę Instytutu stanowią artyści, historycy i teoretycy sztuki o uznanym w kraju i za granicą dorobku, prowadzący kształcenie na kierunkach Sztuki plastyczne (studia I i II stopnia) o profilu ogólnoakademickim oraz Wzornictwo (studia I stopnia) o profilu praktycznym. Jednostka kontynuuje ponad dwudziestoletnie tradycje działalności artystycznej i dydaktycznej w obszarze sztuk plastycznych. Początków jej historii można dopatrywać się wraz z powstaniem w roku ak. 1991/1992 Zakładu Wychowania Estetycznego, który w drodze rozwoju kadrowego i organizacyjnego w roku ak. 1999/2000 został przekształcony w Instytut Edukacji Plastycznej, a od roku 2005 do 2019 roku funkcjonował pod nazwą Instytutu Sztuk Pięknych. Wysoka ranga dorobku artystycznego i badawczego pracowników Instytutu przyczyniła się do uzyskania w 2007 roku uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora sztuki w dyscyplinie sztuki piękne. Obecna nazwa jednostki została nadana wraz z reorganizacją Uczelni, mającą miejsce w listopadzie 2019 roku. Wydzielona z dotychczasowego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego tworzy obecnie wraz z Katedrą Muzyki Wydział Sztuki.

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.