Instytut Sztuk Wizualnych

Maciej Zdanowicz

Maciej Zdanowicz

Artysta intermedialny i teoretyk sztuki. Pracuje w obszarze nowych mediów, zwłaszcza obrazu cyfrowego i dźwięku oraz grafiki projektowej. Interesuje się problematyką przekładalności muzyki, pejzażu dźwiękowego na formę wizualną. Jego realizacje obejmują przede wszystkim graficzne interpretacje wybranych utworów muzycznych, rejestracje i wizualizacje pejzaży akustycznych, instalacje dźwiękowe.
Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie od października 2016 roku pełni funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych i studenckich. Bierze czynny udział w krajowym i międzynarodowym życiu artystycznym, naukowym. Autor 7. wystaw indywidualnych, uczestnik blisko 70. prezentacji zbiorowych, kurator projektów artystycznych, organizator konferencji naukowych i artystycznych, publikuje artykuły naukowe, teksty krytyczne, wykłada gościnnie w polskich i zagranicznych uczelniach, instytucjach kultury. Laureat nagród (m.in. stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Łodzi w roku 2017, wyróżnienia honorowego na I Ogólnopolskiej Wystawie Rysunku Studenckiego w Toruniu w 2008 roku, nagrody Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w XXIII Konkursie im. Władysława Strzemińskiego w 2006 roku). Członek World Forum for Acoustic Ecology (WFAE), Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (PSeME), Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.
W 2007 r. ukończył Wydział Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem obronił w Pracowni Grafiki Reklamowej i Propagandowej prof. Bogusława Balickiego oraz Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Romany Hałat. Stopień doktora sztuk plastycznych uzyskał w Instytucie Sztuk Wizualnych UJK. W latach 2007-2016 był asystentem w Pracowni Obrazu prof. Aleksandry Gieragi na Wydziale Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi.

www.maciejzdanowicz.pl

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.