Instytut Sztuk Wizualnych

14-09-2020

Wystawa malarstwa Marzeny Turek-Gaś „Biblioteka barw – Pomiędzy naturą a światem wirtualnym”

10/07 – 30/09/2020 

Wystawa malarstwa Marzeny Turek-Gaś „Biblioteka barw – Pomiędzy naturą a światem wirtualnym”

„Library of Colours – Between nature and the virtual world” 

Serdecznie zapraszam na moją wystawę malarstwa, przygotowaną w ramach pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab Urszuli Ślusarczyk.

Obrona pracy doktorskiej odbędzie się dnia 30 września 2020 roku o godzinie 12:00

Recenzentami pracy są prof. Tomasz Milanowski – Dziekan Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie 

oraz

 prof. Marian Stępak z Wydziału Malarstwa UMK w Toruniu. 

Wystawę można oglądać do 30 września 2020 roku

górna Galeria XS

Wydział Sztuki

Instytut Sztuk Wizualnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wystawę można zobaczyć także w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego #Kultura_w_sieci na stronie  www.marzenaturek.com w zakładce „news” oraz w zakładce „gallery Installations” (portfolio).

Strona www.marzenaturek.com rozbudowywana jest dzięki stypendium 2020 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.