Instytut Sztuk Wizualnych

Skład Rady Naukowej Instytutu Sztuk Wizualnych:

Rada Naukowa Instytutu Sztuk Wizualnych:
(Zarządzenie Rektora UJK nr 277/2020 z dn. 10 litopada 2020)
prof. dr hab. Bielecka Małgorzata,
prof. dr hab. Łuczaj Wiesław,
prof. dr hab. Ślusarczyk Urszula,
dr hab. Królikowski Henryk, prof. UJK,
dr hab. Mormul Jowita, prof. UJK,
dr hab. Opaliński Paweł, prof. UJK,
dr hab. Rosiński Piotr, prof. UJK,
dr hab. Sikora Henryk, prof. UJK,
dr hab. Szplit-Królikowska Magdalena, prof. UJK,
dr hab. Ślusarek Teresa, prof. UJK,
dr hab. Ziołowicz Katarzyna, prof. UJK,
dr Pikulska Justyna,
dr Domagalski Wojciech
dr Zdanowicz Maciej

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.