Instytut Sztuk Wizualnych

Galeria ISW – wystawy doktorskie

2021

Małgorzata Kobus. Notatki osobiste –typografia paradise (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Małgorzata Bielecka

Anna Karolina Zwoniarska. Madonna – semantyczny dualizm (wystawa doktorska), promotor/kurator: dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK

Krzysztof Borkowski. Wolność i twórcza destrukcja (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Tomasz Sikorski

Roksana Kularska – Król. Wielka Bogini (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Tomasz Sikorski

Sebastian Kularski. Obrazy intencji (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Wiesław Łuczaj

2020

Marzena Turek-Gaś. Bibliotek barw – pomiędzy naturą a światem wirtualnym (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Urszula Ślusarczyk

2019

Jolanta Caban-Mlącka. Zapis emocji (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Tomasz Sikorski

Paweł Łyjak. Obrazowanie braku (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Ryszard Ługowski

Jakub Matys. Algorytm, wzór, procedura. Obrazy hybrydowe (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Wiesław Łuczaj

Marzena Paczkowska (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Tomasz Sikorski

Alina Picazio (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Wiesław Łuczaj

Marcin Prus. Miejski portret człowieka (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Małgorzata Bielecka

Zbigniew Sikora. Miejski panoptikon (wystawa doktorska), promotor/kurator: dr hab. Henryk Królikowski, prof. UJK

Małgorzata Stępnik. Talerze relacji (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Tomasz Sikorski

Jadwiga Święcicka (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Ryszard Ługowski

Pola Wójcik. Labirynty drogi donikąd (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Ryszard Ługowski

Magdalena Zawisza. Kamień i woda – symbole mojej tożsamości (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Urszula Ślusarczyk

Robert Zbikowski. Wędrowiec – w poszukiwaniu harmonii obrazu (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Ryszard Ługowski

Anna Wolska. Rzeczywiste – nierzeczywiste (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Urszula Ślusarczyk

2018

Natalia Andrzejewska. Szczelina. Osobista pamięć miejsca (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Wiesław Łuczaj

Artur Bartkiewicz. Przestrzeń transmedialna. Malarskie reinterpretacje utraconej obecności (wystawa doktorska), promotor/kurator: dr hab. Jan Walasek, prof. UJK

Joanna Biskup-Brykczyńska. Między Słowem a obrazem (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Małgorzata Bielecka

Sylwia Caban –Wiater. Inkluzje (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Wiesław Łuczaj

Tomasz Czyżewski. Warstwy pejzażu – warstwy pamięci (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Wiesław Łuczaj

Paulina Domagała. Struktury nieskończoności (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Ewa Pełka – Wierzbicka

Lucyna Gozdek. Szklane dźwięki – kompilacyjny obraz idei (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Wiesław Łuczaj

Konrad Hajdamowicz. Barwny kod kreskowy zdarzeń (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Tomasz Sikorski

Oliwia Hildebrandt. Kamień jako symbol, obraz i zapis czasu (wystawa doktorska), promotor/kurator: Małgorzata Bielecka

Eliza Kozielewska. Synteza codzienności (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Urszula Ślusarczyk

Łukasz Leszczyński. Struktura, przestrzeń, płaszczyzna (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Urszula Ślusarczyk

Magdalena Leśniak. Życie w sieci – wizualna interpretacja wybranych aktywności społeczności sieciowej (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Urszula Ślusarczyk

Judyta Marczewska. Tymczasowość generacji Y (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Urszula Ślusarczyk

Bartłomiej Michalski. Formy z pamięci (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Władysław Szczepański

Marcin Mikołajczyk. Przestrzenie kresko materii (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Ryszard Ługowski

Iwona Stachura. Po słonecznej stronie. Fragment rzeczywistości działkowej (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Wiesław Łuczaj

Paulina Sylwestrowicz. Formy chaotyczne (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Ryszard Ługowski

Sabina Twardowska. W każdą sobotę całą rodziną chodzimy do galerii (wystawa doktorska), promotor/kurator: dr hab., Henryk Królikowski, prof. UJK

Karina Czernek. Jutro uszyję siebie od nowa. Mit piękna (wystawa doktorska), promotor/kurator: dr hab. Ernest Zawada, prof. ATH

2017

Eliza Głowacka. Na progu Widzialności (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Urszula Ślusarczyk

Marian Guzikowski. Interaktywne obiekty świetlne (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Ryszard Ługowski

Justyna Kabala. Syntezy. Granice rozpoznawalności (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Ryszard Ługowski

Anna Kopyto. Struktury akwatyczne (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Ewa Pełka – Wierzbicka

Natalia Łakomska. Obrazy mojej ulicy. Pejzaż architektoniczno-społeczny ulicy Złotej w Kielcach (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Małgorzata Bielecka

Daria Maroń-Ptak, Kobieta-matka- artystka. Macierzyństwo jako autobiograficzny motyw w twórczości (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Małgorzata Bielecka

Joanna Mlącka. Obiekty intencjonalne (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Wiesław Łuczaj

Justyna Pikulska. Struktury samoistne (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Wiesław Łuczaj

Artur Ptak. Kwadrat myśli. Od alegorii do autorskiego znaku (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Wiesław Łuczaj

Piotr Urbanek. Horror vacui w marzeniach sennych i na jawie (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Wiesław Łuczaj

Rafał Urbański. QR _ obraz/obiekt jako interaktywne medium cyfrowych notyfikacji (wystawa doktorska), promotor/kurator: dr hab. Jan Walasek, hab. UJK

Karolina Wojnowska-Paterek. Pomiędzy mikro a makroświatem (wystawa doktorska), promotor/kurator: dr hab. Jan Walasek, hab. UJK

2016

Marta Paulat. Transfiguracje (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Ryszard Ługowski

Dariusz Mlącki. Odwrócony palimpsest. Pamięć emocji (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Urszula Ślusarczyk

Magdalena Mosakowska-Sobocińska. Architektura obrazu” (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Wiesław Łuczaj

Tycjan Knut. Obrazy nienazwane” Tycjan Knut (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Urszula Ślusarczyk

2015

Paweł Liszewski. Homoerotyzm jako temat w mojej twórczości (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Małgorzata Bielecka

Maciej Zdanowicz. Geometria dźwięku – obrazowanie pejzażu akustycznego (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Wiesław Łuczaj

Małgorzata Potocka-Kuc. Krajobraz syntetyczny. Od analizy do syntezy (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Władysław Szczepański

Łukasz Gil. Fragmenty obecności. Obraz między figuracją a abstrakcją (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Urszula Ślusarczyk

Krzysztof Kalinowski. Fraktale Hybrydy jako emigranci (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Wiesław Łuczaj

Joanna Łuczaj. Obrazowanie ścieżek codzienności (wystawa doktorska), promotor/kurator: prof. Urszula Ślusarczyk

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.