Instytut Sztuk Wizualnych

23-10-2020

Komunikat Dziekana Wydziału Sztuki z dnia 22 X 2020 roku

Szanowni Państwo,

w związku z nakazem prowadzenia od dnia 17 października 2020 roku nauczania zdalnego w uczelniach wyższych zajęcia na wydziale odbywać się będą zgodnie z Zarządzeniem nr 238/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 października 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku
akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej. W przypadkach indywidualnych za zgodą J.M. Rektora będzie można określić formę nauczania po uzyskaniu zgody dyrektora/kierownika katedry oraz wyrażeniu opinii dziekana.

Wszyscy pracownicy oraz studenci Wydziału Sztuki muszą mieć założone konta w usłudze Microsoft365. Do pilnych obowiązków nauczycieli akademickich należy założenie grup ćwiczeniowych praktycznych i seminaryjnych z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej obowiązujących w UJK, czyli Teams, Forms (usługa Microsoft365) oraz platformy e-learningowej UJK (platforma.ujk.edu.pl).
Praca zdalna wymaga szczególnej troski o wysoką jakość zajęć dydaktycznych, do której zobowiązani są zarówno nauczyciele akademiccy, jak i studenci. Wszystkie zajęcia powinny odbywać się online synchronicznie, czyli zgodnie z planem zajęć. Studenci mają prawo do uzyskania materiałów dydaktycznych.
W najbliższym czasie w związku z pozyskaniem środków z EFS planuje się stopniowe włączanie zajęć ćwiczeniowych do realizacji na specjalnie zakupionej platformie
e-learningowej.

W dniu 26 października 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 15.30 dla zainteresowanych odbędzie się szkolenie z obsługi platformy Teams, Forms (usługa Microsoft365).
W wypadku jakichkolwiek trudności z obsługą pakietu Office 365, proszę kontaktować się z informatykiem wydziałowym: tel. 41 3496667.
Dziekan Wydziału Sztuki
dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.